Овај свет не умире
Само када бунтује са надом,
Овај свет живи сном узаврелог праведника
Коме није довољно дата шанса
Да покаже свог најбољег човека.
Овај свет не умире тако лако
Мада нико не зна и не помиње
Миленијуме недосањаних
Који су се за добре жеље борили исто тако.
Овај свет видимо као кроз завесе
И на завесама билион резова
Која су окна вере
И кроз веру миришемо снопове
Не би ли и ми стали у ред
Свих сневајућих до буђења
Целог Свемира и у њему
Љубави, никад отуђења…