Дивим се неким људима
И у добру и у злу
Били уметници, философи
Или сељаци и попови
Како могу да живе у понављању
Увек истих ствари, прича, песама…
Неки у томе види занимљивост
Неки добру зараду.
Ја то не могу!
И мислим да бих умро истог дана
Када бих себи дозволио
Да живим у прошлости
Да анализирам и цитирам себе из давнина
А најпре
Да бих смрт овековечио гвожђем битисања
Да ниједног новог дана
Нешто ново из себе не искажем
Колико год због тога прележао рана…