Ти би мог доказа жртву
Примат моје неизбежности
Да ми покажеш своје ерупције
Вулкане једино постидног
Али, добро знаш
Да бих и без твоје силе
Прихватио наговештаје свих твојих јесам
На мојим раменима
Да бих испио литре, километре и килограме
Сасвим насмејан и слободно
Али сваки пут
Кад пожелиш да ми покажеш твој свет
На највећем достигнућу исијавања
Твоја ватра мене гаси
Јер осим понижавања свих малих мене
Ниједан ти
Не може и неће да ме спаси
Јер си толико изнад свега
Да надилажењем талента
Прозирањем свих фарси
Бежиш од свога одрастања
Док твој дар само тебе гази
Говорећи: „Нико и ништа није битно…“