Можда нас заиста несвесни покрети највише дефинишу, откривају, раслојавају. Када сав човек постане сва жива спонтаност. Мимика тела можда више говори од свих других покрета речи, јер се иза речи човек може сакрити али иза гестикулација тешко. Није поентирање у интуитивном проницању у нечије недостатке – сви у нечему робујемо добровољно или принудно – пре би се рекло да нас одређени и глувонеми поступци показују као бића жељне пажње, нежности, достојанства, и коначно као бића неке веће радозналости којој је упитаност главни стожер смислотрагања…