Не буди себичан!
Не мисли да се само теби
неко зло догађа,
Или да је други
аутоматски лишен да саосећа
самим тим што је други.
Не, сви смо повезани!
Хтели то или не!
Свако свакога осећа,
Али не уноси се свако како доликује.
Да ли си видео мајку која носи дете?
Све што она мисли и осећа
Преноси се и на дете.
Па када је тако у том свету
Невидљивом по мајку и дете,
Зар мислиш да су сви равнодушни
Јер им твоје искуство недостаје?
Или, да Бог не познаје своју творевину
Међу којом је и сам био дете?
Не буди себичан.
Све што се теби догађа
Догађало се другима и још више
Много пута, далеко раније.
Ниси небитан што имаш боловања
Само мораш сачекати за исцељење
Свој ред…

Advertisements