Бетонажа
увек милује гротескама,
Човек је
самим билом хендикеп,
Можда је
душа цвет нечијег парка,
Никоме
не остаје чуло за плакање…