​Није све што је метежно уједно и злонамерно.  Има људи гласних као тишина али њихово срце вришти за сваком мржњом.  Није бука мерило човека као што ни тишина није мерило мудрости.  Некоме је само пречи неки себичан мир а нарушавање тог поретка доживљава као највећу трагедију а да ту нема никаквог греха. И деца знају бити метежна али у њима зла нема.  Зло почиње тамо где се одмерава други колико својим присуством узима мир.

Advertisements