​Наши избори никада нису једнодимензионални.  Стварају последице на неслућеним нивоима.  Тичу се свих са којима долазимо у додир.  Стварају импликације чак са људима које не видимо као и на будућа поколења.  Стварају одјеке у Вечности.  Свака историја се пише на такав начин изборима свих нас.  Нисмо ни свесни колико смо одговорни за живот света.  Колико у само једном потезу можемо да разбијемо језгро свих сложених веза које смо дотад градили.  Или их само једним покретом – спасити… 

Advertisements