Ако сматраш да је твој грех неопростив или да ти Бог треба више него другима – онда у гордости и заблуди стојиш. Дивно изједначење чини Бог а то је да се нико не осети ни сувише привилегованим, ни сувише запуштеним. Свако исту меру Његовог присуства захвата али границу није Он поставио јер тежина захваћене мере од човека зависи. Зато ако и међу вама има светих нека зна да његов ореол није његово власништво већ само одсјај који је примио – бесплатно…