заплакао сам…
коначно
нисам знао да то умем
и боли ме, боли страшно
знам укус сваког угла
једе ме неки странац
сусед без оријента
који мрачну љубав разуме
и посећује ме
да, често…
на трпезу непозвану
и савлађује сваки трен
против моје воље
да један постанем
али нећу да се плашим
нека све престане
нека ништа не знам
само мир воде да ме пронађе
да се у сузама опет крстим
и изађем…