Чему смутња, чему бол
Упити се нижу тамо где сумња поставља питања
Нема потребе, досадно је то.
Неспоразуми су оно што нас деле
Као да језици на то имају право
А само су страсти без одговора.
Јер када се љубав појави иза облака
Иза оног дочеканог тешког људског
Распрши се ватромет свих раскорака
зачетих у варницама збуњености и буне,
И онда нам се у истини открије глупост
Колико мало слушамо једни друге.