Људи реагују на Бога посредством свештеника, и то углавном предрасудно или са горчином. Све што их мучи у свету они не испитују а тамо где су најслободнији ту све доведу под сумњу. На пример, то што морају да плаћају различити данак држави у бројним социо-економским перипетијама, још се притом осећају лоше али то не освешћују, то не доводе у питање; а тамо где је Сам Бог у светима Његовим, који желе да растерете друге од њихових угњетаних обавеза и саркастичне праведности, ту се обазиру у свим детаљима горе од сваког закона. Међутим, чак ни таква реакција не мора нужно да има лош призвук, јер може значити да такви људи са таквим питањима имају несвесно есхатолшку свест, баш зато што од свега што постоји у историји они не желе да виде да то може имати било какву врсту поистовећености са Богом којег замишљају другачије и независније од историјских датости и меродавности.

Advertisements