Gde je velika ljubav

Tu sukobi moraju rasti

To je ono Jakovljevo rvanje

Koje jači od njega traži

Oseti su suviše jaki

Da bi imali argumente uma

I onda ostaje, ako vatra ne proguta

Sveto trpljenje koje rešenja nema

A sve, zarad drugog.

 

 

Advertisements