Има ли нешто у костима, а да страх није

или је неречитост трајно стање?

јутарње сунце је бело злато које

нову могућност на трудовима поставља,

сви имамо исту службу другачијих путовања

носимо се исто као на виску

догађамо се и често у свему падамо

не констатујући оно што нас обара,

и колико год други каткад ударали

тражим само у себи проблем

да излаз из своје огорчености пронађем.