Господе, прими завете некадашње

Којима те волех много

Желим да се вратим као некад

И имам Те за се стално.

Не могу више, одлутао сам

И све се у мени крши и ломи

Да сам опет постао себи странац

Држећи само споља реч и Закон.

Јесте, откриваш ми путеве Своје

И Твоја Откровења нису ми Тајна

Али, ја желим да видим Те

Оваплоћеног у мојем месу и крви

А да ми врлина свише за то буде знамен

Која не живи ушивена лицемерним моралом

Стегом против себе и других.

Избави ме од страхова новим почетком

Одлука је стара али немам снаге.

 

 

Advertisements