Докле год будем осећао само своје срце – знаћу да Бог није у мени.

Докле год будем мислио само своје мисли – знаћу да Бог није у мојој молитви.

Докле год будем слушао само своје тело – знаћу да Бог није у мојим ранама.

Докле год будем желео само празне жеље – знаћу да Његовог Духа нема у мени.

И докле год будем осећао да зависим од свега што Бог није –  о да, знаћу! – знаћу да Га никада

нисам  волео,

веровао и знао…