И онда кад зађеш у себе
и онда кад се (по)трудиш
и успеш да останеш
кад се сетиш
и заиграш на ветрометини своје осећајности
и потврдиш веру
а затим истрајеш
кад заволиш
и наставиш да волиш
и пронађеш другу страну на својој
подсети се
и пусти да траје
јер тако треба
јер тако мора
јер се тако љуби…