Док је нешто актуелно занимљиво је, чим престане актуелност престаје са њом и занимљивост. Човек се занима догађајима – то је сво његово созерцање и он бира који садржаји су му интригатни по егзистенцију. Некоме је и боготражење целокупна острашћеност. Актуелност, као и садржајност, зависи од наше заинтересованости који ћемо залогај – као укус парадокса – изабрати.