Када би Бог на једном делу планете или територије учинио некоме добро а другом делу планете или територије оставио изван Своје добродетељи (=старања), тиме би пореметио равнотежу којом Он Сам постоји. Зато сада док време и место постоје једнако испаштају и добри и зли док се Његов Суд не догоди. Јер ни зли не могу без горчине уживати у ономе што су кроз зло сакупљали – ми видимо само контексте али не видимо стално трајање радње у њима којом се муче за то добро да би га некоме хвалоспевно показали.